XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference - aktivní účast

Mé konference » XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference - aktivní účast

 

Příspěvky prosím zpracovávejte dle Pokynů pro autory na stránkách konference

 

 

Registrací na konferenci souhlasíte s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály. Dále berete na vědomí, že poté vznikne sborník s obsahem konference.