ICMD 2022 EUR

Je již po termínu a nelze se přihlásit.