Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vzťahy: Na rozcestí. Alternativy vývoje českých, slovenských a československých dějin v druhé polovině 19.století a ve 20. století

Zbývá míst: 944
Jméno:
Příjmení:
E-mail :
Adresa bydliště:
Telefon:
Instituce, která mě vysílá:
Účast na exkurzi:


Žádám o příspěvek Vzdělávací nadace Jana Husa (pouze pro učitele ZŠ a SŠ - příspěvek na ubytování a cestovné):


Osvědčení o absolvování - žádám o osvědčení:


Datum narození (vyplňte v případě žádosti o osvědčení):
Místo narození (vyplňte v případě žádosti o osvědčení):
Titul (vyplňte v případě žádosti o osvědčení):
Souhlas se zpracováním údajů:

Konferenční poplatek:Platba

Vyberte platbu:Faktura bude na:

Opište z obrázku:
CAPTCHA Image
Celkem s DPH: 0.00 CZK
Celkem bez DPH: 0.00 CZK