Manufacturing Systems Today and Tomorrow - 2019

E-shop Technické univerzity v Liberci » Kategorie » Konference » Manufacturing Systems Today and Tomorrow - 2019

EN: The participation fee includes organizational costs, refreshments and conference materials. The taxable supply is carried out within the economic activities of the Technical University of Liberec pursuant to CZE Act No. 235/2004 Coll. on value added tax and therefore the amount of the entry fee includes VAT at the rate of the applicable basic rate of 21%.
CZ: Účastnický poplatek zahrnuje organizační náklady, občerstvení a konferenční materiály. Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti Technické univerzity v Liberci dle CZE zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto v částce vložného je zahrnuta DPH ve výši platné základní sazby 21%.

Consent to data processing - by my voluntary registration I agree to the processing of personal data according to GDPR requirements.
Souhlas se zpracováním údajů - svou registrací dobrovolně souhlasím se zpracováním osobních údajů dle požadavků GDPR.

Je již po termínu a nelze se přihlásit.

 

 Web konference http://mstt.tul.cz/