Skripta

Barvení textilií I. Barvení textilií I. 151.00 Kč Metznerbund Metznerbund 800.00 Kč Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl 77.00 Kč Elektronika Elektronika 169.00 Kč Základy humánní geografie 1 - Geografie obyvatelstva a sídel Základy humánní geografie 1 - Geografie obyvatelstva a sídel 150.00 Kč Anatomie pro bakaláře I vyprodáno Anatomie pro bakaláře I 0.00 Kč Mikroekonomie I - repetitorium a praktikum Mikroekonomie I - repetitorium a praktikum 210.00 Kč Polovodičové spínače pro výkonovou elektroniku Polovodičové spínače pro výkonovou elektroniku 123.00 Kč Anatomie pro bakaláře II. Anatomie pro bakaláře II. 131.00 Kč Nízké lanové překážky - multimediální příručka Nízké lanové překážky - multimediální příručka 91.00 Kč Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl 80.00 Kč Základy humánní geografie 2 - Ekonomická geografie Základy humánní geografie 2 - Ekonomická geografie 136.00 Kč Jak na digitální marketingovou strategii firmy Jak na digitální marketingovou strategii firmy 222.00 Kč Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest 69.00 Kč Vyb. matem. aparát pro modelování fyzikálních polí Vyb. matem. aparát pro modelování fyzikálních polí 188.00 Kč Bezpečnost elek. zařízení ve zdravotnictví Bezpečnost elek. zařízení ve zdravotnictví 69.00 Kč Kůže,usně,kožešiny a kožené výrobky - Tex.zbožíz. Kůže,usně,kožešiny a kožené výrobky - Tex.zbožíz. 109.00 Kč Textilní zbožíznalství - Galanterie Textilní zbožíznalství - Galanterie 21.00 Kč Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství 99.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale 306.00 Kč Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. 88.00 Kč Historie ošetřovatelství a medicíny 1.díl Historie ošetřovatelství a medicíny 1.díl 98.00 Kč Integrovaný systém managementu pro výuku Integrovaný systém managementu pro výuku 87.00 Kč Mikroekonomie II. vyprodáno Mikroekonomie II. 188.00 Kč Textilní zbožíznalství - Pleteniny Textilní zbožíznalství - Pleteniny 24.00 Kč Teorie slévání - 1. díl Teorie slévání - 1. díl 87.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale vyprodáno Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale 306.00 Kč Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. 78.00 Kč Co je dobré vědět o psaní diplomové či disert. prá Co je dobré vědět o psaní diplomové či disert. prá 22.00 Kč Softwarové nástroje spolehlivosti Softwarové nástroje spolehlivosti 99.00 Kč Textilní zbožíznalství - Kůže, usně, kožešiny a kožené výrobky Textilní zbožíznalství - Kůže, usně, kožešiny a kožené výrobky 52.00 Kč Teorie slévání - 2. díl Teorie slévání - 2. díl 91.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale vyprodáno Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale 306.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 0 Geometrie pro techniky MODUL - 0 31.00 Kč Ekonomika spolehlivosti a rizika Ekonomika spolehlivosti a rizika 129.00 Kč Vybrané aspekty rekreologie Vybrané aspekty rekreologie 158.00 Kč Ekonomie I pro neekonomické studijní programy Ekonomie I pro neekonomické studijní programy 152.00 Kč Pletení Pletení 79.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část 102.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 1 Geometrie pro techniky MODUL - 1 29.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část 179.00 Kč Průmyslový marketing Průmyslový marketing 95.00 Kč KNITTING,STITCH-BOWDING AND BRAIDING ?. KNITTING,STITCH-BOWDING AND BRAIDING ?. 291.00 Kč Teorie ošetřovatelství:Skripta pro bak.stud.ob. vyprodáno Teorie ošetřovatelství:Skripta pro bak.stud.ob. 105.00 Kč Předení II. Předení II. 73.00 Kč Integrální kalkul F1 Integrální kalkul F1 50.00 Kč Technické dodací podmínky výrobku Technické dodací podmínky výrobku 63.00 Kč Zušlechťování textílií vyprodáno Zušlechťování textílií 96.00 Kč Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry 198.00 Kč Cestovní ruch v Libereckém kraji Cestovní ruch v Libereckém kraji 99.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie I. Kapitoly z elementární geometrie I. 36.00 Kč Stanislav Vydra - Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt Stanislav Vydra - Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt 263.00 Kč Spotřebitelské chování pro kombinované studium Spotřebitelské chování pro kombinované studium 81.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie II. Kapitoly z elementární geometrie II. 35.00 Kč Typologie pletenin - názvoslovný katalog Typologie pletenin - názvoslovný katalog 336.00 Kč Příklady z účetnictví (základy) Příklady z účetnictví (základy) 98.00 Kč Kapitoly z elementární aritmetiky II. Kapitoly z elementární aritmetiky II. 53.00 Kč Typologie tkanin - textilní zbožíznalství Typologie tkanin - textilní zbožíznalství 91.00 Kč Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) 62.00 Kč Kulturní historie Kulturní historie 85.00 Kč Potiskování textílií-Návody na cvičení Potiskování textílií-Návody na cvičení 54.00 Kč Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné 50.00 Kč Strategický marketing pro kom. stud. Strategický marketing pro kom. stud. 98.00 Kč Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) 52.00 Kč Chemicko-textilní rozbory Chemicko-textilní rozbory 104.00 Kč Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu 98.00 Kč LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné vyprodáno LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné 75.00 Kč Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika 75.00 Kč Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika 97.00 Kč Úvod do managementu I. vyprodáno Úvod do managementu I. 150.00 Kč Structural theory of fibrous assemblies and yarns - Part 1 Structural theory of fibrous assemblies and yarns - Part 1 147.00 Kč Louskáček 3 - Číselné a funkční řady Louskáček 3 - Číselné a funkční řady 177.00 Kč Textilní chemie - Návody na cvičení vyprodáno Textilní chemie - Návody na cvičení 53.00 Kč Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování 85.00 Kč Mezi.ob. a vybrané hosp.parametry čl.z.EU a ESVO Mezi.ob. a vybrané hosp.parametry čl.z.EU a ESVO 207.00 Kč Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes 126.00 Kč Textilana v datech, obrazech a dokumentech Textilana v datech, obrazech a dokumentech 458.00 Kč Mezinárodní marketing Mezinárodní marketing 115.00 Kč Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky 72.00 Kč Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech 208.00 Kč Úvod do ekonomie - Praktikum Úvod do ekonomie - Praktikum 140.00 Kč AEREAS AEREAS 460.00 Kč Základy účetnictví podnikatelských subjektů Základy účetnictví podnikatelských subjektů 214.00 Kč bez předmětu bez předmětu 360.00 Kč Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů 150.00 Kč Tělo a čas Tělo a čas 125.00 Kč Ekonomie I Ekonomie I 210.00 Kč Morphology: Introduction to English Morphology for University Students Morphology: Introduction to English Morphology for University Students 150.00 Kč Geografie české republiky Geografie české republiky 137.00 Kč Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech 272.00 Kč Přiváděcí soustava automatických montážních systémů Přiváděcí soustava automatických montážních systémů 125.00 Kč Teorie sociální práce I. Teorie sociální práce I. 146.00 Kč Problematika gender v sociální práci Problematika gender v sociální práci 147.00 Kč Základy práce s programem Statgraphics Centurion 18 Základy práce s programem Statgraphics Centurion 18 166.00 Kč Slovník univerzálního specialisty Slovník univerzálního specialisty 200.00 Kč Hospodářská politika Hospodářská politika 105.00 Kč Komparativní speciální pedagogika Komparativní speciální pedagogika 82.00 Kč 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 103.00 Kč Marketingový výzkum Marketingový výzkum 168.00 Kč Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) 54.00 Kč Kombinatorika v primární škole vyprodáno Kombinatorika v primární škole 214.00 Kč Lexicology: A Textbook for TEFL Students Lexicology: A Textbook for TEFL Students 150.00 Kč Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra 58.00 Kč Flow in Nozzles and Diffusers Flow in Nozzles and Diffusers 97.00 Kč Expati Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí Expati Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí 350.00 Kč Odborná praxe a supervize Odborná praxe a supervize 103.00 Kč Úvod do hydrogeochemie Úvod do hydrogeochemie 60.00 Kč BUČEK-HORATSCHKE ATELIÉR 2004 - 2021 BUČEK-HORATSCHKE ATELIÉR 2004 - 2021 400.00 Kč Mechanika I. (Statika) Mechanika I. (Statika) 169.00 Kč Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ 52.00 Kč Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami 105.00 Kč Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie 115.00 Kč Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů 105.00 Kč FLS  stručně FLS stručně 50.00 Kč Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo 142.00 Kč Montážní autooperátory Montážní autooperátory 97.00 Kč Skupinová dynamika a práce se školní třídou Skupinová dynamika a práce se školní třídou 79.00 Kč Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech 125.00 Kč Zdvihací stroje Zdvihací stroje 125.00 Kč Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr 128.00 Kč Základy mechaniky kontinua Základy mechaniky kontinua 193.00 Kč Úvod do keramické tvorby Úvod do keramické tvorby 46.00 Kč Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie 311.00 Kč Fenomenologie zdraví a nemoci Fenomenologie zdraví a nemoci 106.00 Kč Základy filosofického myšlení Základy filosofického myšlení 93.00 Kč Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet 102.00 Kč Obráběcí přípravky Obráběcí přípravky 200.00 Kč Základy hudební nauky Základy hudební nauky 95.00 Kč Tvařitelnost slitin hliníku Tvařitelnost slitin hliníku 144.00 Kč Didaktika geografie I. vyprodáno Didaktika geografie I. 114.00 Kč Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie 92.00 Kč Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy 110.00 Kč Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař 132.00 Kč Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ 68.00 Kč Výběr materiálových norem Výběr materiálových norem 48.00 Kč Alternativní a augmentativní komunikace Alternativní a augmentativní komunikace 144.00 Kč Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra 77.00 Kč Dynamická manipulace s plochým sklem Dynamická manipulace s plochým sklem 403.00 Kč Efektivní komunikace v pomáhajících profesích Efektivní komunikace v pomáhajících profesích 76.00 Kč Vybrané technologie povrchových úprav Vybrané technologie povrchových úprav 170.00 Kč Didaktika hudební výchovy na 1.stupni Didaktika hudební výchovy na 1.stupni 164.00 Kč Stručný úvod do základů metodologie Stručný úvod do základů metodologie 33.00 Kč Filosofická a pedagogická antropologie Filosofická a pedagogická antropologie 59.00 Kč Metoda SOL-GEL Metoda SOL-GEL 54.00 Kč Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. vyprodáno Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. 92.00 Kč Speciálně pedagogické metody využitelné v logopedické i speciálně pedagogické praxi Speciálně pedagogické metody využitelné v logopedické i speciálně pedagogické praxi 136.00 Kč Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku 81.00 Kč Technologie montáže - základy Technologie montáže - základy 88.00 Kč Termodynamika vlhkého vzduchu vyprodáno Termodynamika vlhkého vzduchu 245.00 Kč Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje 178.00 Kč Teorie sociální práce II Teorie sociální práce II 136.00 Kč Termomechanika a mechanika tekutin Termomechanika a mechanika tekutin 77.00 Kč Landeskunde Deutschland Landeskunde Deutschland 61.00 Kč Jaderná energetika Jaderná energetika 126.00 Kč Principy morality Principy morality 77.00 Kč Příklady a úlohy z chemie Příklady a úlohy z chemie 41.00 Kč Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice 76.00 Kč Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku 135.00 Kč ADD/ADHD v kontextu poruch chování ADD/ADHD v kontextu poruch chování 118.00 Kč Nástin vybraných problémů viktimologie Nástin vybraných problémů viktimologie 79.00 Kč Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady 28.00 Kč Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) 50.00 Kč Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL 102.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl 89.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl 93.00 Kč Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl 85.00 Kč Diferenciální kalkul F1 Diferenciální kalkul F1 38.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 160.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 vyprodáno Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 162.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 vyprodáno Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 156.00 Kč Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl 69.00 Kč Úvod do filosofie Úvod do filosofie 44.00 Kč